Info voor ouders

Wat gaaf dat uw kind naar Hightime of 4U! komt of erover denkt om hem/haar aan te melden. Wij als organiserend 4U!-team geloven dat dit een prachtige plek kan zijn voor uw kind is waar hij/zij nieuwe vrienden kan maken en bovenal God (beter) zal leren kennen.

Op deze pagina vertellen wij u iets meer over het kamp waar uw kind deel van uit zal maken en over de begeleiding/zorg die uw kind krijgt. Onze ervaring is dat ouders het op prijs stellen om hier een en ander over te weten. Op deze manier hopen we hieraan tegemoet te komen zodat u uw kind met een gerust hart enkele dagen aan onze zorg kunt toevertrouwen.

Organisatie

Hightime en 4U! worden georganiseerd door het 4U!-team. Dit is een werkgroep van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV). De KCV is een van de nieuwe bewegingen binnen de Rooms Katholieke Kerk waarin bijzondere aandacht en openheid voor de Heilige Geest wordt aangemoedigd. Voor meer informatie over de KCV verwijzen we u naar de website: www.kcv-net.nl

Tracks

Op 4U! en Hightime zijn rond de 150 tieners aanwezig. Deze grote groep wordt op het kamp onderverdeeld in 5 zogenaamde tracks, afhankelijk van de leeftijd van uw kind en zijn/haar voorkeur voor een al dan niet verdiepende track (meer informatie: Tracksysteem). Deze tracks bestaan elk uit zo'n 25 personen en zijn gemengd. In de track vindt het inhoudelijke programma plaats. Elke track heeft een eigen programma met sprekers, inleidingen en spellen, passend bij de leeftijdsgroep. Dit programma wordt elk kamp aangepast, zodat de tieners niet elk kamp hetzelfde te horen krijgen, maar zich juist kunnen blijven ontwikkelen.

Deelgroepen

Elke track bestaat uit een aantal deelgroepen. De deelgroep bestaat uit gemiddeld acht tieners en twee medewerkers. Deze deelgroepen zijn wel gescheiden in jongens- en meisjesdeelgroepen. De deelgroep is de groep waarmee uw kind gedurende het kamp het meest zal optrekken. Deelgroepgenoten slapen bij elkaar op de kamer, doen als groep mee in de spellen, doen samen bijbelstudies, etc. De relatief kleine omvang van deze groep in vergelijking met het hele kamp maakt dat een tiener niet verdwijnt in de grote massa, maar dat elke tiener voldoende persoonlijke aandacht krijgt. De meeste vriendschappen die op 4U! en Hightime ontstaan, vinden hun oorsprong in de deelgroepen.

De leiding van deze deelgroep bestaat normaal gesproken uit twee jongeren waarvan tenminste één zeker een aantal kampen eerder heeft meegedraaid. Het relatief kleine leeftijdsverschil tussen de tieners en de leiding zorgt ervoor dat contact op gelijk niveau mogelijk is.

Overige begeleiding

De jongeren die de deelgroepen leiden worden hierin ondersteund door het pastorale team. Dit team bestaat uit zowel leken als geestelijken. De leden uit dit team zijn een stuk ouder dan de deelgroepleiding. In dit team zijn onder andere drie getrouwde echtparen aanwezig. Een van de taken van dit team is het coachen en begeleiden van de deelgroepleiding. Een tweede, even belangrijke taak, is er zijn voor de tieners. Zij zijn te allen tijde beschikbaar voor een gesprekje of gebed. Daarnaast heeft het pastorale team een bijzonder oog voor tieners met speciale behoeften, zoals bijvoorbeeld tieners met autisme. In de Are You Ready-track (voor de jongste tieners, 12-13 jaar) is er ook een kampmoeder aanwezig. Zij geeft extra aandacht aan de jongste tieners en staat voor hen klaar als ze last hebben van heimwee, vragen hebben over het programma of gewoon even een knuffel willen.

Naast het pastorale team is ook een ruim aantal priesters, religieuze broeders en zusters op het kamp. Zij vervullen verschillende rollen. De priesters vieren de H. Mis en zijn beschikbaar voor het sacrament van de biecht en al dat waar priesters toe geroepen zijn. De religieuze broeders en zusters zijn vaak als deelgroepleiders op het kamp aanwezig en geven antwoord op lastigere theologische vragen van tieners.


Programma

Hieronder vindt u een globale opzet van een standaard dag op 4U! of Hightime:

08.00 Mis

09.00 Ontbijt

09.45 Programma met Lofprijzing

10.30 Programma in Tracks –> een spreker + deelgroeptijd

12.30 Warme lunch

14.00 Ontspannen middagprogramma –> spel, bijvoorbeeld The Maxx

17.00 Stille Tijd in Deelgroepen

18.00 Koude avondmaaltijd

19.30 Programma –> Ministry of Medewerkersavond

22.00 Bedtijd


Contact

Op deze pagina heeft u een en ander kunnen lezen wat er op 4U! en Hightime gebeurt en hoe de zorg voor de aanwezige tieners geregeld is. Wij hopen hiermee antwoorden gegeven te hebben op eventuele vragen van uw kant. Als u overige vragen heeft, geven wij daar graag antwoord op. U kunt hiervoor contact opnemen door een mail te sturen naar het dienstencentrum tieners@kcv-net.nl of direct contact op te nemen met de eindverantwoordelijke van het kamp: Pieter Schuurmans pieter.schuurmans@kcv-net.nl.